Arjan Breider

Verkeer heeft me altijd gefascineerd. Als driejarige kende ik de merken van al mijn speelgoedautootjes uit mijn hoofd. Tegenwoordig heb ik meer op met duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Ik heb passie voor mijn vak en ik vind dat de mens in het verkeer altijd centraal moet staan. Daarom heb ik Hart voor Verkeer.

Hart voor Verkeer

Verkeer is mensenwerk. Bij alle werkzaamheden waar Hart voor Verkeer bij betrokken is, staat de mens centraal. De adviezen van Hart voor Verkeer zijn gebaseerd op menselijke logica en de resultaten komen, in samenwerking en met draagvlak, door mensen tot stand.

Hart voor Verkeer staat voor 25 jaar verkeers- en mobiliteitsadvisering. Arjan Breider heeft zowel ervaring opgedaan in de advieswereld als bij de overheid en bij kennisinstituten en kent daarom ‘verschillende kanten van de tafel’. Hij is breed inzetbaar op uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken en kan verschillende rollen vervullen: van adviseur tot procesbegeleider, van coach tot organisator van evenementen of als ontwikkelaar van verkeer(sveiligheids)producten.

Waar kun je me voor inschakelen

Advisering

Onder meer op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit; op verschillende schaalniveaus: lokaal, gemeentelijk of regionaal.

Procesbeleiding

Bijvoorbeeld de gezamenlijke aanpak van veilige schoolomgevingen of de totstandkoming van gemeentelijke of provinciale mobiliteitsvisies en beleidsplannen.

Coaching

Het begeleiden van beginnende en ervaren verkeerskundigen, ‘on-the-job’ of in een apart begeleidingstraject.

Bijeenkomsten

Het organiseren en faciliteren van kennis-, netwerk- en inspiratiebijeenkomsten op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Verkeersveiligheidsbox

Het ontwikkelen en leveren van een ‘box op maat’ met campagnemateriaal tegen ongewenst rijgedrag, zoals te hard rijden. Zie ook www.verkeersveiligheidsbox.nl

Waar ben ik nu mee bezig

i

Laatste nieuws

Een nieuwe uitdaging! Arjan Breider gaat voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland aan de slag als projectleider SCHOOL op SEEF en Themamaand “Veilige Schoolomgeving”. Meer info: zie www.schoolopseef.nl

 

Lopende Projecten

  • Projectleider SCHOOL op SEEF en Maand van de Veilig Schoolomgeving – ROV Zuid-Holland
  • Verkeerskundig coördinator en coach – Gemeente Capelle aan den IJssel (via Daan)

Voor wie werk ik? 

Gemeenten, van stedelijk tot landelijk, provincies, gebieds- en natuurbeheerders, kennisinstituten, particulieren en bedrijven

Wat zeggen anderen over mij?

Ursula Schouten

Ursula Schouten

Directeur Imsus BV

“Arjan heb ik leren kennen als een sterke verkeerskundige professional. Inhoudelijk zeer sterk, een geweldige gesprekspartner voor interne en externe partijen en iemand met “hart” voor de zaak. Zeer betrokken bij de opdrachtgevers en de opgaven. Vriendelijk, toegankelijk en altijd op zoek naar de juiste oplossing voor alle partijen. Arjan is iemand die ik graag bemiddel en waar ik graag mee samenwerk. Dus ik beveel hem hierbij van harte aan!”

Jan Burger

Jan Burger

Accountmanager Mobypeople | Concordis Groep

“Arjan zet zich via Mobypeople al jaren naar volle tevredenheid in voor het oplossen van complexe verkeerskundige vraagstukken bij diverse gemeentelijke organisaties. Naast de kwaliteit van zijn inhoudelijke adviezen levert hij ook als persoon een absolute meerwaarde. Zo heeft hij veelvuldig junior adviseurs bij Mobypeople onder zijn hoede genomen en hen geholpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hart voor Verkeer is dan ook een meer dan terechte naam voor zijn organisatie!”